Đời người là vô thường chỉ sống trong một hơi thở mà thôi.

Archive for the ‘THƠ’ Category

KHÓC

Khóc vì đau khổ cực cùng,

Khóc vì sự thế dầm đường gian nguy.

Khóc vì những nỗi chia ly,

Khóc cho hết cuộc tham . . . si thói đời.

Advertisements

CƯỜI

Cười vì sự thế đảo điên,

Cười vì đổi trắng thay đen lòng người.

Cười vì đau khổ ngậm ngùi,

Cười cho tan nát cõi đời quạnh hiu.

THƯƠNG NGƯỜI

Thương người vất vả trăm chiều,

Thương người khổ lụy đìu hiu một mình,

Thương người bưng bít, trọng khinh . . .

Thương người lăn lộn tử sinh bao lần.

BIỂN ĐỜI

Nước mắt đời, biển trầm luân,

Niềm vui xen lẫn nỗi buồn xa xăm.

Vui một chút, khổ muôn phần,

Khuyên ai rán giữ chân tâm nhiệm mầu.

THẾ GIAN

Thế gian lửa dữ cháy đầu,

Tham, sân, si bám rễ sâu bao đời.

Đêm ngày, lặn hụp chơi vơi,

Sắc tài, danh lợi . . . nguồn khơi khổ sầu.

VIỆT NAM ĐẠO PHẬT

Việt Nam này, đạo Phật này,

Dặm trường bao lúc chung xây cuộc đời.

Đạo vàng sáng, Việt Nam ngời,

Việt Nam đạo Phật, nơi nơi thái bình.

NIẾT-BÀN SANH TỬ

Niết-bàn, sanh tử đâu là ?

Hai mà như một, một mà như hai.

Sanh tử đây, niết-bàn đây,

Niết-bàn, sanh tử vần xoay tâm này.

Mây thẻ