Đời người là vô thường chỉ sống trong một hơi thở mà thôi.

Khôn ăn cái, dại húp canh,

Khôn: chẳng quản; dại, bại thành: khổ đau.

Khôn tìm đạo Phật cao sâu,

Dại theo tham dục vùi đầu bến mê.

Advertisements

Trăng kia khi khuyết, khi đầy,

Lòng người khi tỉnh, khi say bất thường,

Dõi theo chân lý soi đường,

Đạo mầu của Bụt, thoát phường tử sanh.

CHẬP CHÙNG

Sau cơn bão, trời tĩnh yên,

Sau cơn khổ lụy nỗi niềm dâng cao.

Chuyển an lạc từ nỗi đau,

Khổ đau, hạnh phúc nối nhau chập chùng.

Đời vui ít, khổ đau nhiều,

Đạo vàng an lạc sớm chiều như nhau.

Khuyên ai thiền định thâm sâu,

Vượt cơn mê muội, tỏ làu chân tâm.

Đời cuồng loạn vì lợi danh,

Đời đau khổ vì đấu tranh, giựt giành,

Đời nhân nghĩa lưu sử xanh,

Đời chìm ác độc: tân thanh đoạn trường.

Theo thiền định cứu bản thân,

Theo trí tuệ giúp hương lân xa gần,

Theo đạo đức cứu muôn dân,

Theo đường Phật pháp cứu ngàn tương lai.

Ôm dục vọng giết bản thân,

Ôm bất nghĩa giết hương lân xa gần,

Ôm ác đức giết muôn dân,

Ôm điều trái đạo giết ngàn tương lai.

Mây thẻ